Platba za  kurz je 2000,- Kč pro každého účastníka.

Platby přijímáme pouze elektronicky na účet organizace

232486038/0600.

Variabilní symbol obdržíte po přihlášení.

Přihláška je platná v momentě připsání platby na účet.

Bez zaplacení nebude přihláška akceptována.


 
Tvorba stranek pro chovatele